Anglų kalbos pamokėlės

Tėveliams ir vaikučiams pageidaujant, vaikučiai yra mokomi anglų kalbos. Dviejų pamokėlių per savaitę metu susipažįstame su šia nauja kalba, mokomės naudodamiesi vaizdine medžiaga, žaisdami žaidimus, klausydamiesi, kartodami, vyresnieji - ir rašydami...

Anglų kalbos pamokėlėms taikomas papildomas mokestis.bottom