Kainos


Mūsų vienkartinis registravimo mokestis yra 87 Eur, mokamas pradedant lankyti darželį, kartu su avansiniu mokesčiu, kuris sudaro 145 Eur ir yra grąžinamas vaikui baigus lankyti darželį, arba išskaičiuojamas iš paskutinio lankyto mėnesio mokėjimo sumos.

 

Mėnesio mokestį sudaro 202,74 Eur abonementis mokestis ir 4.35 Eur/dienai maitinimo mokestis. Iš viso apie 289,62 Eur. Vaikučiams, kurių gyvenamoji vieta registruota Vilniaus mieste, taikoma 100 Eur kompensacija.

 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. nustatomas abonementinis mokestis 230 Eur.

 

Vaikučiui nelankant darželio dėl ligos ar kitų priežasčių, už nelankytas dienas nėra skaičiuojamas maitinimo mokestis.


Mėnesiui pasibaigus, mokestis už Ugdymo paslaugas sumokamas iki kito mėnesio 10 dienos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bottom